Záměrem muzea je poukázat na tradici hrnčířského a keramického řemesla, zejména majoliky, jejíž vzestup se k regionu Slovácka váže příchodem zručných řemeslníků v 16. století. K obci Tupesy se pak vztahuje nebývalým rozmachem výroba majolikové keramiky na území obce počátkem 20. století.

V neposlední řadě se jedná i o připomínku charakteristického keramického dekoru, tzv. Tupeské růže, který ovlivnil dekorování keramiky v širokém okolí a na mnoho generací. V původní podobě a mnoha variantách je tento dekor používán dodnes. Expozicí Muzea Tupeské keramiky tak chceme vzdát poctu starým mistrům keramikům, v jejichž odkazu pokračují dnes desítky keramiků a keramických dílen v širokém okolí.

V Muzeu Tupeské keramiky se můžete projít kompletním domem hrnčíře, jak vypadal na přelomu 19. a 20. století a nasát tehdejší atmosféru a styl života. Kromě světničky a pece, kde se kromě chleba pálila i vyráběná keramika, navštívíte také jeho dílnu, která byla nedílnou součástí jeho domu.

Dále v muzeu najdete expozici a dochovalé kousky keramiky z dřívějších let s různým typem dekoru, tvarů a způsobu užití v tehdejší době. Součástí expozice je kompletní historie výroby keramiky v Tupesích a spolu s mluveným doprovodem paní Markové tak zcela nasajete tehdejší atmosféru, která v Tupesích kolem výroby keramiky panovala.

Součástí muzea je i prodejna Tupeské i moderní keramiky — můžete si tak zakoupit suvenýr, originální kousek Tupeské keramiky nebo i moderní keramiku pro běžnou potřebu — hrníčky na čaj nebo kávu, misky, máselníky, dózy na vařečky, talíře apod.

V rámci vstupného je kompletní prohlídka s mluveným doprovodem. Pakliže plánujete výlet formou exkurze s větší skupinkou (10 a více lidí), můžete si zkusit vyrobit vlastní kousek keramiky na hrnčířském kruhu nebo si namalovat vlastní hrníček, či jiný kousek keramiky (ceník).

Muzeum Tupeské keramiky je častým cílem tuzemských i zahraničních skupin a navštěvují nás pravidelně školy v rámci školních výletů, zahraničních exkurzí, kolaři v rámci nádhérné přírody v okolí nebo pečovatelské domy seniorů.